Menu

NAB indkalder til ordinær generalforsamling

image
Lena Havsteen
26. oktober 2017 kl. 15:57

Torsdag d. 23. november 2017 kl. 19:00 i klubhuset, Stationsvej 3, 4840 Nørre Alslev.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Beretning fra udvalgene.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent og depositum for nøgler.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelse og udvalg:
   a. Formand (Ulige år)
   b. Næstformand (Lige år)
   c. 2 suppleanter til bestyrelse hvert år.
   d. 1 revisor samt 1 suppleant.

Til udvalg vælges:
   e. Seniorudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2. år.
Fodbold. (Ulige år)
   f. Ungdomsudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2.år
Fodbold. (lige år)
   g. Sponsorudvalgsformand samt 1 suppleant hvert 2. år (Ulige år)
   i. Formand, Tennisafdeling (lige år)

8. Eventuelt:

Forslag skal være formand, Søren Knudsen i hænde, senest d. 8. november 2017.
Mail: formand@nab-boldklub.dk

Stemmeret har medlemmer over 16 år,samt en forælder pr. husstand, til børn under 16 år.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen