Menu

NAB indkalder til generalforsamling

image
Søren Knudsen
22. oktober 2020 kl. 11:29

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Nørre Alslev Boldklub.
Den finder sted tirsdag 17. november 2020, klokken 18.30 i Klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne
   1. Valg af dirigent
   2. Formandens beretning.
   3. Beretning fra udvalgene.
   4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
   5. Fastsættelse af kontingent og depositum for nøgler
   6. Behandling af indkomne forslag.
   7. Valg til bestyrelse og udvalg:
       a. Formand (Ulige år)
       b. Næstformand (Lige år)
       c. 2 suppleanter til bestyrelse hvert år.
       d. 1 revisor samt 1 suppleant.

Til udvalg vælges:

       e. Seniorudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2. år.
           Fodbold. (Ulige år)
       f. Ungdomsudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2.år
          Fodbold. (lige år)
       g. Sponsorudvalgsformand samt 1 suppleant hvert 2. år (Ulige år)
        i. Formand, Tennisafdeling (lige år)

   8. Eventuelt.


På grund af de igangværende Covid19 restriktioner er der tilmelding til årets generalforsamling. Tilmelding skal ske til formand@nab-boldklub.dk
Vi skal sikre os, at vi overholder retningslinjerne i forhold til det antal deltagere, vi må være i klubhuset. Hvis der kommer flere tilmeldinger til generalforsamlingen end vi må være i lokalet – vil der blive udsendt et link til at kunne følge generalforsamlingen via video.

Forslag skal sendes til formand Søren Knudsen på formand@nab-boldklub.dk senest 9. november 2020.

Vel mødt.