Menu

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 13 november 2018

image
Lena Havsteen
16. oktober 2018 kl. 18:55

Nørre Alslev Boldklub indkalder til Ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 19:00

I klubhuset, Stationsvej 3, 4840 Nørre Alslev

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Beretning fra udvalgene.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent og depositum for nøgler.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelse og udvalg: 
  1. Formand (Ulige år)
  2. Næstformand (Lige år)
  3. To suppleanter til bestyrelse hvert år.
  4. En revisor samt en suppleant.
   Til udvalg vælges
  5. Seniorudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2. år. Fodbold. (Ulige år)
  6. Ungdomsudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2.år Fodbold. (lige år)
  7. Sponsorudvalgsformand samt 1 suppleant hvert 2. år (Ulige år)
  8. Formand, Tennisafdeling (lige år)
 8. Eventuelt.

 

Forslag skal være formand, Søren Knudsen i hænde, senest d. 5. november 2018 formand@nab-boldklub.dk

Medlemmer over 16 år har stemmeret, samt en forælder pr. husstand, til børn under 16 år.

 

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen