Menu

NAB Børnepolitik & Holdninger

image

Børne- og Ungdomspolitik i NAB Ungdomsafdeling.

Indledning
Fodboldafdelingens Udvalg har vedtaget følgende Børne- og Ungdomspolitik, som er gældende for alle ledere, trænere og holdledere i NAB’s ungdomsafdeling fodboldafdeling.

Børne- og Ungdomspolitikken er udarbejdet med udgangspunkt i DBU’s anbefalinger. Der er ligeledes taget udgangspunkt i NAB’s generelle forventninger til ledere, trænere og holdledere.

Børne- og Ungdomspolitikken er gældende fra d.14-11-2011

Børne- og Ungdomspolitikken
Børne- og Ungdomspolitikken er gældende for alle årgange, dvs. fra Futter til U18.

Der skal arbejdes for, at medlemmerne i NAB’s ungdomsafdeling oplever, at de er medlemmer af en fodboldklub og ikke kun et fodboldhold. NAB ungdomsafdeling følger DBU’s anbefalinger om ikke at niveauinddele børn
fra futterne og til u10  i den daglige træning. Fra U11 til U17 kan der med fordel anvendes fleksibel niveaudeling med udgangspunkt i spillerens fodboldfærdigheder (jfr. DBU's holdningshæfte på www.dbu.dk under Børn og Ungdom/Holdninger og handlinger)

Når en spiller er mødt op til træning har NAB’s trænere ansvar for træningen og kun træningen.
Såfremt forældrene ikke mener at deres barn kan færdes på klubbens anlæg uden at forlade området må de være tilstede eller lade barnet være repræsenteret af anden voksen.

Sprog og samvær til træning, kamp og på de sociale medier.

Som spiller i NAB, taler vi ordentligt til hinanden og opfører os pænt. Det er både i tale, sms og de sociale medier (facebook, snapchat, twitter etc.)
Kan man som spiller ikke opfylde krav om god opførsel, kan træneren vælge at sende spilleren hjem og i yderste tilfælde kan spilleren bortvises fra NAB og bliver herved udmeldt. Det er alene op til træneren, ungdomsudvalget eller styregruppen(hvis der er tale om et fælleshold) at tage beslutningen om udelukkelse fra al sport i NAB.

Alkoholpolitik

Klubbens ledere, trænere og spillere må ikke være påvirket af alkohol før og under udførelse af træning og under afvikling af kampe

Når trænere og ledere i øvrigt optræder i Nørre Alslev Boldklub regi, hvor der deltager børn og unge, forventes det af dem, at de kun indtager alkohol i begrænset mængde, så de er i stand til at varetage det ansvar, der som ledere påhviler dem.

Spillere fra ungdomsafdelingen og ledere under 18 år må ikke købe eller nyde alkohol i forbindelse med nogen aktiviteter i Nørre Alslev Boldklub regi. Det gælder både til træning, ved hjemme- og udekampe samt ved andre arrangementer inklusiv fodboldrejser.

Enhver overskridelse af disse retningslinjer vil ikke blive accepteret. Ungdomsudvalget har til enhver tid bemyndigelse til at ekskludere trænere, leder og spiller. Hvis ungdomsspiller overskrider retningslinjerne kontaktes forældrene.

 
Alle spillere som er med til kamp, skal have spilletid. Jo yngre spillerne er, jo oftere skal der foretages udskiftninger. Alle
børnespillere – futtere til U12 stævner har, som hovedregel krav på at spille, hvad der tidsmæssig svarer til halvdelen af spilletiden – HAK princippet. Der kan altid være særlige forhold omkring spillerne, som der skal tages højde for (skader, eget ønske fra spilleren o.lign.)

I NAB’s ungdomsafdeling satses der primært på bredden, idet NAB er en lille fodboldklub. NAB’s ungdomsafdeling skal være et tilbud til de mange børn og unge, som også kommer for kammeratskabet og det sociale samværs skyld.

Indtil U11 er der tale om leg, og holdudtagelsen
til LFBU stævner sker ikke med baggrund i, at der skabes resultater, men med udgangspunkt i, at holdene holdes i en balance med fokus på, at der skal være udvikling af spillerne frem for opnåelse af resultater.

Stævner

Vores "børneafdeling" kan frit deltage i alle de stævner de magter, der udbydes af DBU Lolland Falster.
Ønsker trænere/ledere at deltage i privat arrangeret/kommercielle stævner eks. Pinse Cup, Ørslev GIF's stævne er det som hovedregel egenbetaling. Man er dog velkommen til at høre UU om de vil være med til at støtte stævnet.

Futter(U5) skal mindst deltage i 1 stævne forår og 1 stævne efterår.
U6 - U10 skal mindst deltage i 2 stævner i forår og 2 stævner i efterår.

Fra og med
turneringshold typisk U11 og op er det muligt, at foretage en niveauopdeling af spillere, således at 1. holdet består af de bedste spillere, hvis dette er hensigtsmæssigt. Det vil bl.a. sige, at der som udgangspunkt kan opstilles 2 nogenlunde lige store hold, og at der skal være trænere til begge hold.
Turneringsholdene har også lov til at deltage i DBU LF stævner men de skal lige cleares med ungdomsudvalget.

NAB satser primært på bredden, men dette udelukker ikke, at der kan skabes et hold på A-niveau/Niveau 1 eller derover. A-hold/Niveau 1 og derover er underlagt de samme regler mht. spilletid, fokus på udvikling, kammeratskab, etiske regler m.m. A-hold/Niveau 1 eller derover kan primært kun skabes på 11 mands hold. Dog er der her ikke krav om spilletid svarende til mindst halvdelen af spilletiden. 
 

 

Alle børne- og ungdomsspillere skal være gyldige medlemmer for at deltage i klubbens tilbud omkring stævner og turnering. Dvs. man skal have spillerlicens og ikke være i kontingentrestance.


Spillere fra andre klubber kan optages på holdene, hvis de selv ønsker det. Dette gælder uanset, hvilket niveau spillerne befinder sig på. Med hensyn til spillertilgang fra andre klubber henvises der til de "Etiske” regler ved klubskifte mellem klubber.

Træningen styrkes kvalitetsmæssigt gennem trænernes deltagelse i eksterne og interne træner og lederkurser - se afsnittet om Fodboldkurser samt på
www.dbu.dk under Uddannelse.

Ungdomsudvalget forbeholder sig ret til ændringer herunder væsentlige ændrede forhold. løbende tages op til drøftelse i Ungdomsudvalget.Nørre Alslev Boldklub - Børne- & Ungdomsudvalg