Menu

NAB børnepolitik & holdninger

image Børne- og Ungdomspolitik i NAB Ungdomsafdeling.

Indledning:
Ungdomsudvalget har vedtaget følgende Børne- og Ungdomspolitik, som er gældende for alle ledere, trænere og holdledere i NAB’s ungdomsafdeling.
Børne- og Ungdomspolitikken er udarbejdet med udgangspunkt i DBU’s holdninger, hvor alle har ret til fodbold. Der er ligeledes taget udgangspunkt i NAB’s generelle forventninger
til ledere, trænere og holdledere.
Børne- og Ungdomspolitikken er gældende fra d.1. Januar 2023.
Børne- og Ungdomspolitikken er gældende for alle årgange, dvs. Fra U3 til U18.
Der skal arbejdes for, at medlemmerne i NAB’s ungdomsafdeling oplever, at de er medlemmer af en fodboldklub og ikke kun et fodboldhold.
Ungdomsafdelingen følger DBU’s holdninger til børne- og ungdomsfodbold. Link til PDF

Træning og kamp/stævne:
NAB er en lille fodboldklub, som udelukkende satser på bredden, hvor der skal være plads til alle uanset niveau.
Alle spillere som er med til kamp, skal have spilletid. Jo yngre spillerne er, jo oftere skal der foretages udskiftninger.

Alle børnespillere – U3 til U11 har, som hovedregel krav på at spille, hvad der tidsmæssig svarer til halvdelen af spilletiden – HAK princippet. Der kan altid være særlige forhold omkring spilleren, som der skal tages højde for (skader, eget ønske fra spilleren o.lign.)
Fra U3-U7 er der tale om at fodbolden skal leges ind i børnene.
U8 og opefter begyndes der at niveauinddele både til træning samt stævne/kamp.
Alle børnehold (U3-U11) deltager i det omfang de kan i alle de stævner som DBU/LFBU tilbyder.
Alle ungdomshold (U12-U18) spiller turnering.
Ønsker trænere/ledere at deltage i privat arrangeret/kommercielle stævner (Pinse Cup, Ørslev GIF's stævne) er det som hovedregel som egenbetaling. Man er dog velkommen til at
høre Ungdomsudvalget om de vil være med til at støtte stævnet.
U6 skal mindst deltage i 1 stævne forår og 1 stævne efterår.
U7 - U10 skal mindst deltage i 2 stævner i forår og 2 stævner i efterår.
Turneringsholdene har også lov til at deltage i DBU stævner, men dette skal aftales med Ungdomsudvalget inden tilmelding.
Alle børne- og ungdomsspillere skal være gyldige medlemmer for at deltage i klubbens tilbud omkring stævner og turnering. Dvs. man skal have spillerlicens og ikke være i  kontingentrestance.

Sprog og samvær til træning, kamp og på de sociale medier. Som spiller i NAB, taler vi ordentligt til hinanden og opfører os pænt. Det er både i tale, sms og de sociale medier (facebook, snapchat, twitter etc.)

Kan man som spiller ikke opfylde krav om god opførsel, kan træneren vælge at sende spilleren hjem og i yderste tilfælde kan spilleren bortvises fra NAB og bliver herved udmeldt.
Det er alene op til træneren i samråd med ungdomsudvalget at tage beslutningen om udelukkelse fra al sport i NAB.

Alkoholpolitik
Klubbens ledere, trænere og spillere må ikke være påvirket af alkohol før og under udførelse af træning og under afvikling af kampe Når trænere og ledere i øvrigt optræder i NAB regi, hvor der deltager børn og unge, forventes det af dem, at de kun indtager alkohol i begrænset mængde, så de er i stand til at varetage det ansvar, der som ledere påhviler dem.

Spillere fra ungdomsafdelingen og ledere under 18 år må ikke købe eller nyde alkohol i forbindelse med nogen aktiviteter i NAB regi. Det gælder både til træning, ved hjemme- og
udekampe samt ved andre arrangementer inklusiv fodboldrejser. Enhver overskridelse af disse retningslinjer vil ikke blive accepteret. Ungdomsudvalget har til enhver tid bemyndigelse til at ekskludere trænere, leder og spiller. Ved overtrædelse af spiller, kontaktes forældre.

Ungdomsudvalget forbeholder sig ret til ændringer, herunder væsentlige ændrede forhold, løbende tages op til drøftelse i Ungdomsudvalget.

Nørre Alslev Boldklub - Børne- & Ungdomsudvalg