Menu

NAB indkalder til generalforsamling 13 November 2023 kl. 18:30

image Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Nørre Alslev Boldklub.
Lena Havsteen
14. oktober 2023 kl. 20:29

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Nørre Alslev Boldklub.
Den finder sted mandag 13. november 2023, klokken 18.30 i Klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne
   1. Valg af dirigent
   2. Formandens beretning.
   3. Beretning fra udvalgene.
   4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
   5. Fastsættelse af kontingent og depositum for nøgler
   6. Behandling af indkomne forslag.
   7. Valg til bestyrelse og udvalg:
       a. Formand (Ulige år)
       f. Næstformand (Lige år)
       ca. 2 suppleanter til bestyrelse hvert år.
       d. 1 revisor samt 1 suppleant.

Til udvalgte vælgere:

       e. Seniorudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2. år.
           Fodbold. (Ulige år)
       f. Ungdomsudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2.år
          Fodbold. (lige år)
       g. Sponsorudvalgsformand samt 1 suppleant hvert 2. år (Ulige år)
        i. Formand, Tennisafdeling (lige år)

   8. Eventuelt.

 

Forslag skal sendes til formand Bjarne Gaarder på  formand@nab-boldklub.dk  senest 6. november 2023.

Vel mødt.