Menu

Vision og Mål

 


NAB og NTK's formål og visioner er at igennem idrætsaktiviteter, kammeratligt samvær og andre kulturelle aktiviteter at skabe rammerne omkring et rigt sportsforeningsliv, fremme sundhed og venskaber og spilleglæde for byens børn.

NAB og NTK lægger vægt på:

 • At alle medlemmerne føler fornøjelse og glæde ved at dyrke fodbold, tennis og løb i klubben.
 • At alle får mulighed for at udvikle sig, uanset niveau – spillere som trænere.
 • At legen er centrum for fodbold, tennis og løb.
 • Et klubliv præget af god omgangstone, tolerance, gensidig respekt og ligeværd.
 • Et godt forældresamarbejde bygget på fælles ansvar og gensidig respekt.
 • Engagement og viljen til at give alle i klubben gode rammer både sportsligt og socialt.
 • Et godt samarbejde med nabo-klubber, skoler, kommunen m.fl.

Dette opnås ved at:

 • Sætte medlemmerne i centrum.
 • Fastholde og skabe tilgang af børn og unge.
 • Inspirere, motivere, udvikle og uddanne trænere/hjælpetrænere og ledere.
 • Sikre, udvikle og koordinere tilbud til medlemmerne
 • Profilering og markedsføring af klubben, bl.a. gennem hjemmesiden og øvrige aktiviteter.
 • At signalere ønske og vilje til samarbejde såvel internt som eksternt.

NAB og NTK ønsker endvidere:

 • At have tilfredse medlemmer.
 • At være kendt som en troværdig og dynamisk klub.
 • At kommunikationen udadtil er korrekt, troværdig, aktiv og rettidig.
 • At præge udviklingen i lokalområdet gennem konstruktivt samarbejde.